Klinická studie

Klinická studie

DVOJITĚ ZASLEPENÁ, PLACEBEM KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE s přípravkem Fertility Blend®: nutriční doplněk pro zlepšení plodnosti žen

L. M. Westphal1, M.D., Assoc. Prof., M.L. Polan2, M.D., Ph.D., MPH, Chair and Prof. Emeritus, A. Sontag Trant3, Ph.D.

1,2Oddělení gynekologie/porodnictví, Lékařská fakulta Stanfordské univerzity, Stanford, Kalifornie
3Viceprezident oddělení výzkumu a vývoje, The Daily Wellness, Mountain View, Kalifornie (USA)

Cíl: Popsat vliv výživových doplňků na plodnost žen.

Metodiky: Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie vlivů přípravku Fertility Blend® pro ženy na hladinu progesteronu, bazální tělesnou teplotu, délku menstruačního cyklu, úspěšnost otěhotnění a na výskyt vedlejších účinků.

Účastníci: 93 žen ve věku 24–42 let, které se neúspěšně pokoušely po dobu 6–36 měsíců otěhotnět.

Výsledky: Ženy byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina žen užívala placebo a druhá doplněk Fertility Blend®. Po třech měsících byl u skupiny žen užívajících Fertility Blend® zaznamenán trend zvýšené průměrné hladiny progesteronu ve střední luteální fázi a zvýšil se jim průměrný počet dní v luteální fázi s bazální teplotou vyšší než 37 °C. Klinickou studií bylo také prokázáno, že přípravek Fertility Blend® upravuje ženám nepravidelnosti a ustaluje délku menstruačního cyklu.

Během studie nebyly zaznamenány u žádné z žen signifikantní vedlejší účinky.

Závěr: Tříměsíční studie se zúčastnilo 93 žen ve věku 24-42 let, které se pokoušely po dobu 6-36 měsíců otěhotnět. Ze skupiny žen užívajících během tohoto období doplněk Fertility Blend® otěhotnělo po 3 měsících 14 žen (26 %), a 3 další ženy úspěšně počaly po 6 měsících užívání.

Výsledky klinické studie provedené americkými lékaři ze Stanford University School of the Medicine v roce 2006 jednoznačně potvrdily, že doplněk stravy Fertility Blend® může zvýšit úspěšnost početí. Prokazatelně zlepšuje a stabilizuje reprodukční zdraví žen, upravuje nepravidelnosti menstruačního cyklu a navíc je efektivním doplňkovým opatřením především v případech nevysvětlitelné neplodnosti.

Celá klinická studie je k dispozici ke stažení: Fertility Blend Klinická studie.pdf

Fertility Blend pro ženy

Jedná se o přípravek určený ženám, které se snaží o miminko. Díky svému obsahu je ideální k užívání v období před těhotenstvím jako podpora přirozeného početí*.

Ve složení mimo jiné naleznete také patentově chráněnou kombinaci látek, jejichž účinky potvrdila rozsáhlá klinická studie.